Miljø og bærekraft

Miljø og bærekraftig utvikling

– for flyplassen Scandinavian Mountains Airport AB

Scandinavian Mountains Airport AB vil i forhold til bærekraft være en av de ledende flyplassene innen sin størrelse.
Eksempler på dette er at, flyplassen vil gi fortrinn på tariffene til flyselskap som flyr med de mest moderne flyene som finnes i markedet, med fokus på mindre utslipp og støy. En satsning på biodrivstoff vil være prioritert. Fokus kommer også til å være på å installere ny teknikk til for eksempel innflygningen samt å arbeide innovativt og fokusere på bærekraftig utvikling ut i fra de tre perspektivene miljø, sosialt og økonomisk holdbarhet.

Det kreves miljøgodkjenning for å få drive en flyplass. Flyplassen har fått miljøgodkjennelse og den regulerer på hvilken måte vi kan drive vår flyplass.

Konsesjonsmyndighet for miljøgodkjenningen er Mark– och miljödomstolen i Sverige, og tillsynsmyndighet er Länsstyrelsen. Til vår miljøgodkjenning er det et antall vilkår som vi må følge for å få drive flyplassvirksomheten.

Scandinavian Mountains Airport som selskap og sammen med medarbeiderne arbeider etter noen enkle grunnpilarer:

  • Bærekraftig utvikling gjennom de tre aspektene miljø, sosialt og økonomisk, skal alltid gjennomsyre vår virksomhet.
  • Vi skal være delaktige lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt i arbeidet for på best mulig måte skape langsiktige og gode forutsetninger for flyplassens utvikling.
  • Vi skal kontinuerlig være innovative og se om det finnes muligheter for forbedringer i vår virksomhet og for miljøet.

Å følge og etterleve de ulike avtaler og mål som Sverige er engasjert i både nasjonalt og internasjonalt, er en selvfølge for oss som flyplass.

I Sveriges nye flystrategi, som ble presentert våren 2017, står det både om muligheter og utfordringer for å oppnå et godt transportsystem:

”Forutsetningene for flyet i Sverige skal forbedres. Den raske samfunns- og verdensutviklingen gir både muligheter og utfordringer for flyet i fremtiden. Samtidig som det finnes et økende behov av tilgjengelighet, nasjonalt såvel som internasjonalt, må også utfordringene adresseres. Det vil for eksempel kreves ytterligere handlinger for å minske flyets miljø- og klimapåvirkning. Ettersom flyet i sin natur er internasjonalt, skal Sverige også i fortsettelsen være engasjert og en pådriver i EU og internasjonale fora, for eksempel når det gjelder arbeidet for rettferdige vilkår og sunn konkurranse i flybransjen.”

I lenken nedenfor finner du mer informasjon om Sveriges flystrategi:
 

Miljø og bærekraftig utvikling

– for regionen Scandinavian Mountains med reisemålene Sälen- Idre- Trysil – Engerdal

Vi tenker langsiktig og bærekraftig, vårt fjellmiljø er vår fremtid. Her skal vi utvikle vår primærnæring i harmoni med fremtiden.

For vekst i distriktene og muligheten for å opprettholde servicenivået, arbeidsplassene og muligheten til å bo og leve i distriktet i hele Sverige og Norge, er besøksnæringem en av de viktigste næringsgrenene i dag og i fremtiden. Idag genererer besøksnæringen i regionen Scandinavian Mountains ca 4 400 arbeidsplasser.
Fungerende infrastruktur med god tilgjengelighet i hele Sverige og Norge – både i våre storbyområder og i distriktene – er en av parameterene som er viktige for utvikling. Og da på en måte som langsiktig tar vare på det som styrer vår fremtid, koblet til både økonomi og miljø.
Vårt arbeide med bærekraft er viktig og drives i samarbeid mellom alle våre destinasjoner. Vi arbeider etter en modell med fokus på miljø, økonomisk og sosial bærekraftig utvikling, hvor krav til utvikling stilles til både det offentlige og private. Les gjerne mer om hvordan vi arbeider sammen og se våre handlingsplaner for merkeordningen Bærekraftig reisemål.

I løpet av senhøsten 2017 er vårt målbilde at regionen Scandinavian Mountains, skal ha merket for Bærekraftig reisemål, med de fire destinasjonene Sälen, Idre, Trysil og Engerdal. Trysil har allerede merket og leder an i arbeidet. Merkeordningen kan du lese mer om her