Viktige datoer

2004
Første idé – lokal initiativtaker

Oktober 2010
SITE – Sälen – Idre – Trysil – Engerdal

Februar 2013
MKB – Miljøkonsekvensbeskrivelse

April 2014
Statlig investeringsstøtte fra den svenske nasjonale infrastrukturplanen
SEK 282 millioner (250 miljoner før indeksregulering)

September 2014
Scandinavian Mountains Airport AB etableres

November 2014
Detaljert oversiktsplan innlevert til Malung-Sälen kommune

November 2016
Reguleringsplan av terminalen og fartsområde er blitt endelig

10 Oktober 2017
Spade tak og konstruksjon starter for Scandinavian Mountains

Host 2019
De første gjestene ankommer flyplassen