Tidsplan

Tidsplan

2004
Första idé och tanke – lokal entreprenör

5 oktober 2010
SITE – Sälen – Idre – Trysil – Engerdal

11 februari 2013
MKB – Miljökonsekvensbeskrivning

3 april 2014
Statligt investeringsstöd från nationella infrastrukturplanen
282 miljoner (250 miljoner, indexuppräknat)

September 2014
Bolagsbildning, Scandinavian Mountains

2015 – 2016
Fördjupad översiktsplan-  och detaljplanearbete pågår via Malung- Sälens kommun

November 2016
Detaljplanen för terminal- och handelsområdet har vunnit laga kraft

10 oktober 2017
Spadtag och byggstart för Scandinavian Mountains

2019
Första gästerna via flyg