BÆREKRAFT

Bærekraft - Scandinavian Mountains Airport

Scandinavian Mountains Airport har et naturlig incitament til å ta vare på naturen og miljøet som vi driver og bor i.

Vi ønsker å kombinere tilgjengelighet med fossile brenselfrihet og fokusere på at det er utslippene fra luftfart som skal reduseres – ikke flytrafikken i seg selv.


Scandinavian Mountains Airport bygges på samme grunn som Sälen flyplass har ligget på siden begynnelsen av 1970-tallet. Den strategiske plasseringen midt i nordens største alpine region og fantastiske fjellnatur åpner for flere besøkende hele året. I denne unike regionen drives det turistvirksomhet som betyr at kravene til bærekraftarbeidet er høye. 


Scandinavian Mountains Airport er en regional satsing i en landsbygdregion for å skape en langsiktig tilvekst med flere arbeidsplasser og fastboende. Selskapet er helt privateid av et stort antall lokalt engasjerte norske og svenske bedrifter. Den økende besøksnæringen løftes ofte fram som Sveriges nye hovednæring. Bransjen er personalkrevende og skaper også en raskere etablering av så vel nykommere som unge.


Scandinavian Mountains Airport jobber for å kombinere tilgjengelighet med fossilfrihet og fokuserer på at det er utslippene fra flyet som skal minske, ikke flyreisen i seg selv. Det handler også om økt energieffektivisering i hele flyplassdriften. For eksempel med en suksessivt økende bruk av elektronikk og andre tekniske utviklingsmuligheter. Dermed får et bytte av drivstoff – i kombinasjon med den parallelle tekniske utviklingene – en sentral rolle.


Under byggingen ivaretar Scandinavian Mountains Airport oppgravde masser samt grener, tretopper og stubber innenfor området slik at ikke noe havner på et deponi. Det installeres LED både på landingsbanen samt i terminal- og garasjebygget, fjellvarme installeres, drivstoff-søl forebygges med oljeavskiller og det benyttes innebygde sisterner, holdes kontinuerlige arbeidsmiljøkontroller samt at de steinmasser som tilføres kommer fra nærliggende områder.


I den kommende driften jobbes det med tilpassede tariffer mot flyselskap som flyr med de mest moderne flyene, med fokus på mindre utslipp og støy. Det jobbes også for å minimere utslipp i grunn, vann og luft, samt minimalisere bruk av kjemikalier og forekomst av avfall.


Den svenske luftfartsindustrien har gjennom fagforeningen Svenskt Fly produsert en veikart for hvordan svenske flyreiser kan bli fossile. Veibeskrivelsen viser hvordan innenriksfly kan være fossilfri i 2030, og hvordan fly som starter fra svenske flyplasser kan være fossilfri i 2045.
Næringen, sammen med de ti andre næringene i Sverige, har sendt sin veikart til regjeringen – som bidrar til riksdags mål om et klimanøytralt samfunn i 2045. Dette arbeidet samles nasjonalt under navnet Fossilfritt Sverige.
http://fossilfritt-sverige.se/verksamhet/fardplaner-for-fossilfri-konkurrenskraft/fardplaner-for-fossilfri-konkurrenskraft-flygbranschen/


Scandinavian Mountains Airport er medlem av foreningens regionale flyplasser (SRF) hvor et av målene er en fossilfri flytur i 2030.
https://www.flygplatser.se/de-regionala-flygplatsernas-miljoarbete/


Globalt står luftfartens karbondioksidutslipp for om lag to prosent av verdens kullsyreutslipp. Den totale klimapåvirkningen er estimert til å svare til opptil fire prosent av de globale utslippene av karbondioksid fordi deler av utslippene er i høye høyder.


Sveriges andel av verdens utslipp av karbondioksid er om lag to per tusen, og i Sverige står utslippene av karbondioksid i og internasjonalt av flyet for om lag fem prosent av Sveriges totale utslipp av karbondioksid. Skandinaviske Fjell Lufthavns første andel av svenske luftfartens karbondioksidutslipp er estimert til to tusen.


Klimapåvirkning når du sitter i et fullt fly er omtrent like stort som om du kjører samme strekning alene i en vanlig bensinbil.

DAGER
TIMER
MINUTTER
SEKUNDER

SJEKK INN I DESEMBER 2019