BÆREKRAFT

Bærekraft - Scandinavian Mountains Airport

Scandinavian Mountains Airport bygges på samme grunn som Sälen flyplass har ligget på siden begynnelsen av 1970-tallet. Den strategiske plasseringen midt i nordens største alpine region og fantastiske fjellnatur åpner for flere besøkende hele året. I denne unike regionen drives det turistvirksomhet som betyr at kravene til bærekraftarbeidet er høye. Scandinavians Mountains Airport har som målsetting å, ut fra et bærekraftperspektiv, være en av de ledende flyplasser i sin størrelse.

Scandinavian Mountains Airport er en regional satsing i en landsbygdregion for å skape en langsiktig tilvekst med flere arbeidsplasser og fastboende. Selskapet er helt privateid av et stort antall lokalt engasjerte norske og svenske bedrifter. Den økende besøksnæringen løftes ofte fram som Sveriges nye hovednæring. Bransjen er personalkrevende og skaper også en raskere etablering av så vel nykommere som unge.

Scandinavian Mountains Airport jobber for å kombinere tilgjengelighet med fossilfrihet og fokuserer på at det er utslippene fra flyet som skal minske, ikke flyreisen i seg selv. Det handler også om økt energieffektivisering i hele flyplassdriften. For eksempel med en suksessivt økende bruk av elektronikk og andre tekniske utviklingsmuligheter. Dermed får et bytte av drivstoff – i kombinasjon med den parallelle tekniske utviklingene – en sentral rolle.

Under byggingen ivaretar Scandinavian Mountains Airport oppgravde masser samt grener, tretopper og stubber innenfor området slik at ikke noe havner på et deponi. Det installeres LED både på landingsbanen samt i terminal- og garasjebygget, fjellvarme installeres, drivstoff-søl forebygges med oljeavskiller og det benyttes innebygde sisterner, holdes kontinuerlige arbeidsmiljøkontroller samt at de steinmasser som tilføres kommer fra nærliggende områder.

I den kommende driften jobbes det med tilpassede tariffer mot flyselskap som flyr med de mest moderne flyene, med fokus på mindre utslipp og støy. Det jobbes også for å minimere utslipp i grunn, vann og luft, samt minimalisere bruk av kjemikalier og forekomst av avfall.

Scandinavian Mountains Airport er medlem i svenske regionale flyplasser, hvilket betyr at man skal medvirke til at flygningene kan bli klimanøytrale framover. År 2017 ble bransjen enige om at flyplassene skal bidra til å nå målsettingen om fossilfrie flyreiser til år 2030. Les mer på:  https://www.flygplatser.se/de-regionala-flygplatsernas-miljoarbete/

 

Globalt sett står flyets utslipp av CO2 for cirka to prosent av verdens CO2-utslipp. Den totale klimapåvirkningen anslås til å kunne være opp mot fire prosent av de globale CO2-utslippene på grunn av at deler av utslippene skjer i stor høyde. I Sverige står flyets CO2-utslipp, innen- og utenriks, for cirka fem prosent av Sveriges totale CO2-utslipp. Klimapåvirkningen når man sitter i et fly er omtrent like stor som om man kjører alene samme strekning i en vanlig bensinbil.