Start

Scandinavian
Mountains

Scandinavian Mountains är en världsdestination. Sveriges och Norges största alpina destinationer, Sälenfjällen och Trysil och Engerdal. Genom att skapa tillgänglighet ”rakt in i hjärtat” av regionen med förbättrad infrastruktur tar vi ytterligare ett steg i utvecklingen av den nya storregionen som växer fram, i Sverige och Norge. Vi blir en regional motor som genom förbättrad tillgänglighet, fler gäster och ökad verksamhet bidrar till ökad tillväxt och fler arbetstillfällen.

En världs­­destination

6 400 000 gästnätter.  100 000 bäddar.  3 300 000 skiddagar. Varje år.  Scandinavian Mountains är en etablerad destination i Skandinavien. Framförallt vintertid. Upplevelserna och besökarna ökar stadigt även under barmarksperioden. Det finns en naturlig efterfrågan, en medvetenhet och förutsättningar att nå bredare nationellt och internationellt. Den stora tillväxpotentialen finns utomlands.

2019 landar våra gäster i en ny världsdestination.

Vi tänker långsiktigt och hållbart, vår fjällmiljö är vår framtid. Här ska vi utveckla vår basnäring i harmoni med framtiden.

m² flygplatsbyggnader
bolag
kommuner
länder

 

 

Flygplats

Scandinavian Mountains Airport AB

Till Scandinavian Mountains, Sälen- Idre- Trysil- Engerdal, reser besökare i 2019 både nationellt- och internationellt via flyg, reguljärt och via charter. En utbyggnad av det befintliga sportflygfältet vid Mobergskölen intill Rörbäcksnäs, 9 km från Hundfjället i Dalarnas län, nära den norska gränsen, skapar ett nytt snabbt sätt att besöka Scandinavian Mountains, året runt. En ny flygplats i kombination med upplevelser som skapar tillgänglighet och nya möjligheter för hela regionen.

Regionen

Med en tydlig målbild att skapa tillväxt i regionen med besöksnäringen som motor har 2 länder, 4 kommuner, 4 destinationsbolag och 435 bolag verksamma i besöksnäringen, under flera års tid skapat möjligheter gemensamt. Kommunerna Malung-Sälen, Älvdalen, Trysil och Engerdal har gemensamma utmaningar och ett gemensamt behov av helårsturism som basnäring.

Samarbeten har fördjupats, möjligheter har tagits tillvara och viljan och kraften har kanaliserats mot målet – att under 2019 ta emot våra första gäster med flyg. Med besöksnäringen som en av de absolut viktigaste basnäringarna i regionen ser vi att tillgänglighet för besökaren är A och O för vår utveckling. Med strukturerat arbete, väl genomarbetade beslutsunderlag och en tydlig rollfördelning i samverkan mellan näringsliv, kommun, region och stat växer en ny storregion fram där beslutsunderlag och ansvarsfördelning är viktiga grundstenar. Kommunerna skapar tillsammans med näringslivet ett bra klimat för både besök, boende och företag att leva, verka och bo i.

Engagemanget, entreprenörsandan och eldsjälarna finns lokalt och regionalt. Samverkan mellan privata och offentliga aktörer – att vi tillsammans är människor som driver en redan exportmogen produkt är en av våra främsta framgångsfaktorer.

Reseanledningar

Vår primära målgrupp idag är barnfamiljen – året runt. Hos oss är barnen alltid välkomna. Våra barnskidområden ligger mitt i hjärtat av våra anläggningar. Att kunna åka skidor tillsammans är något som våra besökande barnfamiljer uppskattar. Det är också något som våra internationella barnfamiljer rankar mycket högt.

Se reportage från norska NRK:
Besökare från UK ger Trysil och Scandinavian Mountains högt betyg

Vi har allemansrätten, möjlighet att ”bara vara” på fjället men även tillgång till några av de bästa restaurangerna omnämnda i White Guide, bara i Sälenfjällen har vi åtta stycken. Världens äldsta träd och Sveriges högsta vattenfall, Njupeskär. Femundmarka nationalpark och Sverige och Norges sydligaste samebyar. Här finns en mix av stilla fjällmiljö, stora pistsystem med snögaranti och möjlighet till mat och boende i toppklass. Det är Scandinavian Mountains.

Vinter

Skidområden för barn i fokus
Utförsåkning
Längdskidåkning
Skidskola
Snow Parks
Turåkning
Snöskoter
Kiting
Ridning
Snöskopromenader
Hundspann
Möt & mata ren och älg
Skridskoåkning
Isklättring
Iskörning
Ice cart
Isfiske
Isbad & bastu
Nationalparker x 3
Samisk kultur
Vasaloppet

Sommar

Fiske
Rafting
Juving/Canyoning
Paddling
Kajak
Forskajak
Riverboard
Golf
Cykling
Mountainbiking
Skärmflygning
Vandring
Ridning
Bowling
Kultur Unesco
Möt & mata ren och älg
Nationalparker x3
Höst

Bärplockning
Svampplockning
Jakt
Vandring
Camping
Bastu
Poolarium
Bowling
SPA
Mountainbiking
Trailrunning
Träningsläger

Ägare & intressenter

(20170906)

Scandinavian Mountains AB

Scandinavian Mountains Airport AB

Scandinavian Mountains AB
Året Runt i Sälenfjällen AB
Destinasjon Trysil SA
Destinasjon Femund Engerdal AS
SkiStar AB

Scandinavian Mountains Shopping AB

Scandinavian Mountains AB 100 %

Intressenter och samverkansaktörer

Region Dalarna
Malung-Sälens kommun
Älvdalens kommun
Trysil kommun
Engerdal kommun

Varumärket Scandinavian Mountains är varumärkesregistrerat och ett skyddat varumärke.

Offentlig finansiering

Offentliga medel ur infrastrukturpropositionen – nationell plan för transportsystemet 2014 – 2025. Regeringen beviljade 3 april 2014 ett investeringsstöd på 250 miljoner