RPAS/Drönare

Information RPAS/Drönare

Scandinavian Mountains Airport vill upplysa framför allt allmänheten om vad som gäller kring brukandet av drönare och att inte söka tillstånd kan vara ett brott mot luftfartslagen och kan ge böter eller fängelsestraff. Grunden är naturligtvis att vi vill säkerställa en hög flygsäkerhet och att vi inte vill vara med om konsekvenserna som en kollision mellan drönare och flygplan kan innebära. För att underlätta utvecklingen av drönare och samtidigt behålla den höga säkerheten i takt med att trafiken ökar, gäller nya drönarregler från och med den 1 juli 2020. Reglerna blir gemensamma inom hela EU.

Kontrollzon (CTR)​

Att flyga med drönare i närheten av en flygplats kräver alltid tillstånd av flygtrafikledningen. Scandinavian Mountains Airport omges av en kontrollzon (CTR) inom vilket tillstånd (klarering) från flygtrafikledningen krävs för all typ av flygning, inklusive obemannade luftfartyg, även kallade ”drönare”.

 

611936N 0124038E
611631N 0125022E
611315N 0130037E
610158N 0130442E
610014N 0125916E
610547N 0124148E
610630N 0123929E
611751N 0123509E
611936N 0124038E

Klarering för flygning med obemannade luftfartyg i SÄLEN CTR begärs enligt följande rutin:

Skicka e-post till ats.salen@saabgroup.com och beskriv tidsfönster, position (latitud/longitud) samt maximal höjd för flygningen (vi tillåter normalt max 120m), samt uppge ett telefonnummer på vilket du kommer vara tillgänglig innan och under flygningen.

Ring till flygledartornet på SÄLEN flygplats, +46 (0) 60-19 75 04, för att säkerställa att e-brevet kommit fram samt för att undersöka möjligheterna att få flyga under det önskade tidsintervallet.
Omedelbart före flygning måste flygledartornet ringas upp igen för att efterfråga klarering.