PARKERING

Parkera på flygplatsen

På Scandinavian Mountains Airport kan du parkera din bil i direkt anslutning till terminalbyggnaden. Möjlighet till långtidsparkering finns, kontakta oss för mer information och bokning.

Elbil

För dig med elbil finns platser att tillgå med laddstolpar, kontakta oss för mer information och bokning.

Plats för rörelsehindrad

På parkeringen finns platser för dig med rörelsehinder. Kom ihåg att placera tillståndet i original i fordonets vindruta så att tillståndets framsida är väl synlig och läsbar utifrån.