flighter

Ankommande flyg

Här kan du snart följa ankommande flyg i realtid och se var flygplanet befinner sig, eventuell försening etc.

Avgående flyg

Här kan du snart följa avgående flyg i realtid och se var flygplanet befinner sig, eventuell försening etc.