Crew info

ESKS – SCR Scandinavian Mountains Airport
61°9’53.12″N 12°50’2.55″E

RWY 15/33
2500 x 45m ASPH 

Höjd 1649ft

Allmän information

Närmaste flygplats är Mora/Siljan flygplats som ligger ca 85 km sydost om Sälens flygplats. Inga andra små flygfält finns i närområdet på svenska sidan. Angränsande sektor i Sverige kontrolleras av ATCC Stockholm (LFV) och angränsande sektorer i Norge kontrolleras av Oslo ACC (Avinor Flysikring AS).

 

På norska sidan finns två mindre flygfält, Trysil Sæteråsen och Ljørdalen, och det flygs VFR mellan dessa två flygfält på ca 4000ft AMSL. Utöver vanlig klubbtrafik med lätta flygplan bedrivs det segelflyg, fallskärmshoppning och avancerad flygning (VFR) vid Trysil Saeteråsen.

 

Luftrummet runt Sälen TMA är okontrollerat upp till FL95 på både svenska och norska sidan. Det finns två R-områden i området, R13 och R200. R13 ligger i norr. R200 ligger i södra delen av Sälen tilläggs-TMA och är ett restriktionsområde för segelflygning som kan aktiveras mellan 15 maj och 15 september upp till FL195.

Flyga hit

PPR för all trafik, senast 72 timmar innan ankomst. Använd formuläret nedan. PPR förfrågningar hänvisas i första hand till ATS öppettider. Övriga tider garanteras inte snöröjning och halkbekämpning av landningsbanan.

 

Remote Tower Control är aktiv enligt AIP & NOTAM. All annan tid är det G-luft på svenska sidan och G/RMZ på den norska. Se respektive lands AIP. ”Sälen TWR” frekvens 124,460

ATS öppettider

Priser

Priser baseras på PPR förfrågan, flygplansstorlek, ATS behov, tidpunkt.

Startavgift min. 275 kr.

Fyll i formuläret nedan för offert.

Betalning

Plusgiro: 87 90 82-6
Bankgiro: 113-0061

Vid betalning; ange ”Startavgift SMA/namn/datum”

PPR förfrågan

Senast 72 timmar innan ankomst. 

Ange tiderna i lokal svensk tid.

Ladda hem vår AR för PPR här (pdf)

Bränsle

Jet A1 / Shell

Avisning

TYPE I: Clariant Safewing MP I ECO PLUS (80)

TYPE II: Clariant Safewing MP II FLIGHT

Färdplanering

ESKS tower Freq 124,460
Tel +46 (0) 60-19 75 04
AIP & NOTAM

Sälenfjällen Flygklubb

Besök Sälenfjällen Flygklubb på salenfjallenfk.se

Avvikelsehantering

Scandinavian Mountains Airport ska vara en säker flygplats. Alla medarbetare har ett ansvar och en skyldighet att göra sitt yttersta för att förhindra att händelser uppstår som kan orsaka skador på människor, egendom och miljö. Syftet med avvikelserapportering är att säkerställa att händelser som inträffar på flygplatsen blir kända och omhändertas.

 

Detta för att hålla en hög nivå på flygsäkerhet och allt annat som berör flygplatsen i stort. En händelse som kan påverka flygsäkerheten, luftfartsskyddet eller miljön negativt får inte uppkomma på nytt. Vi arbetar även för att lokalisera fel och brister i vår verksamhet och våra arbetsrutiner och vi är tacksamma för alla avvikelser som rapporteras in till oss.

 

Så här gör du:
• Fyll i formuläret (om du önskar kan du vara anonym).
• Tryck på ”skicka” så går ärendet vidare till en handläggare.
• Handläggaren utreder bakomliggande orsaker och ser till att åtgärder vidtas för att hindra återupprepning.
• Som rapportör får du, om du inte är anonym, återkoppling under handläggningen.
• Om ärendet har koppling till flygsäkerheten (safety) eller luftfartsskyddet (security), vidarebefordras rapporten även till Transportstyrelsen.

Lokala säkerhetsregler (Airport Regulations - AR)

AR är flygplatsens egna säkerhetsregler och är en mer detaljerad föreskrift som kompletterar befintligt gällande regelverk. Dessa är anpassade efter de behov och lokala omständigheter som råder på respektive flygplats. De ska informeras till, och följas av de som tjänstgör på, beträder eller trafikerar flygplatsen i sin verksamhet.

Förtydligande AR.02 Ordningsregler

Fotografering och ljudupptagning

Scandinavian Mountains Airport är ett skyddsobjekt, som omfattas av Skyddslagen 2010:305 4§ 4 punkt. Fotografering för enskilt bruk är tillåtet inom flygplatsens område, med undantag för flygplatsens säkerhetskontroller där flygplatsen har utfärdat ett lokalt fotoförbud. Organiserad filmproduktion, radioproduktion, videoproduktion, fotografering och liknande verksamhet får inte ske utan särskilt tillstånd från Scandinavian Mountains Airport.

Flygplats info (Airport Information - AI)

AI är flygplatsens lokala informationsblad om flygplatsens status och innehåller meddelanden som anknyter till föreskrifter som berör driften av flygplatsen och som kan påverka flygsäkerheten.